Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Batman Ses Yarışması Başvuruları Başladı


Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Ses Yarışması başvuruları için hafta  içi 09.05.2024 - 01.06.2024 tarihleri arasında 12:00-15:00 saatleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2 Nolu Salonda 'da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Halk Müziği Ses Yarışmasını ve yarışma sürecini düzenlemektir.

 

 • Halkımızın Halk Müziğine ve türkülere olan ilgisini artırmak,
 • İnsanların boş zamanlarını doğru zaman içerisinde fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini sağlayan mutluluk verici faaliyetler ile değerlendirmelerine imkân vermek,
 • Gençlerin hayatlarında teknolojinin bağımlılık noktasına gelmesini önlemek ve bununla beraber gelen yalnızlaşmanın önüne geçmek,
 • İnsani ilişkilerde etkileşimi sağlamak,
 • İnsanların sosyal birlikteliklerini geliştirmek
 • Amatör ruhu geliştirmek,
 • Yeteneklerini kendilerine uygun platformda sergileme ortamı sağlamak,
 • Katılımcıların sahne heyecanını yaşamalarını sağlamak,
 • Yetenekli yarışmacıları amatör korolara davet ederek çalışmaların devamını sağlamak

 

Kapsam

Madde 2- İçerik ses yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar. Yarışmalar ile ilgili duyuru, bilgi ve yarışma süreci Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün https://batman.ktb.gov.tr/ Sitesinde yayınlanacaktır

 

Tanımlar

Madde 4-

         Müdürlük: Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

        Müdürlük Düzenleme Kurulu: Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan Halk Müziği yarışmalarını düzenleyen ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Seçici Kurul ve Üyeleri (Jüri Üyeleri): İl Finalinde yarışacak yarışmacıların performansını değerlendirecek olan kurul ile Halk Müziği alanında uzman, yerelde profesyonel sanatçı veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da MEB’de görevli olan Müzik öğretmenlerinden seçilen 3 ya da 5 kişiden oluşan üyeleri,

Sorumlu Yönetici/İl Halk Müziği Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

İl Birinciliği: İl birincinin belirlendiği yarışmaları,

Katılımcı: Yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan katılımcı kişileri,

Başvuru Formu: Katılımcı tarafından Halk Müziği Ses Yarışmasına katılabilmek için doldurulacak formu, Ek-1

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

 Ek-2

      İtiraz Dilekçesi: Katılımcı tarafından Halk Müziği Ses Yarışmasında itiraz ettiği konuları ifade eder. Ek-3

        

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

 

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yarışmacılar 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamaz.
 • Son 3 ay içerisinde Batman’da ikamet ettiğini belgelemek.
 • Yarışma kurul ve jüri üyelerinin 1. derecede yakını olmamak.
 • Yarışma esnasında T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurmak zorundadırlar. Kimliği olmayanlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Yarışmaya Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları ve profesyonel sanatçılar katılamaz.
 • Yarışmada dereceye giren ilk 3 yarışmacının kurulacak olan Halk Müziği Korosuna katılımı ve verilecek olan konserlerde çağrılması durumunda karşılık beklemeden davete icap etmeleri zorunludur. 
 • Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendi sitesinde duyurmak koşuluyla yarışma ile ilgili değişiklikler yapabilir.

 

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Halk Müziği Yarışmaları Türkçe veya Kürtçe;

1) Solo Kadın Ses

2) Solo Erkek Ses

 

Yarışma Basamakları

Madde 7-

 1. Yarışmalar; Ön eleme (30 gün), Çeyrek Final (15 gün), Yarı Final (10 gün) ve Final etabından oluşacaktır.

 

Üst tura hak kazanan listeleri https://batman.ktb.gov.tr/ Sitesinde yayınlanacaktır.

    

2) Bu kapsamda;

     a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından 2024 yılı Mayıs ve Temmuz ayında yapılır.

 

Yarışmacılar

Madde 8-

1) İl yarışmasında icra ettiği eseri değiştirebilme hakkına sahiptir. Ancak değiştirilen eserin düzenlenecek yarışmalardan en az 10 gün önce İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

 

 

 

Yarışmalar

Madde 9-

1) Katılımcıların sahne sırası İl Müdürlüğü Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. İl Müdürlüğü Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilir.

2) Sazendeler salı ve cuma günleri 14:00-17:00 saatleri arasında Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde olacaklardır. Katılımcılar bu saatlerde gelip sazendelerin eşliğinde prova alabilecektir.

3) Sazendeler aşağıda yazılmıştır. Sazendelerin ücretleri ise Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Elektro Bağlama

Akustik Bağlama

Ney, Mey, Balaban, Kaval

Klavye

Ud

Cümbüş

Keman

Ritim sazlar

 

Yarışma Başvurusu

Madde 10-

1) Yarışma başvuruları Ek-1’e göre yapılacaktır. Katılımcılar; 1 as ve 1 yedek olmak üzere 2 parça ile başvuru formunda belirtmek üzere başvuru yapacaktır. Başvurular, online olarak internet platformundan alınacaktır.

 

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi

Madde 11-

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur.

2) Kurul, İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve 3 (üç) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Müdürlüklerince belirlenir ve alanında uzman kişilerden oluşan 3 (üç) kişilik bir heyet bulunabilir.

3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

4) Seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılan kişi ve toplulukların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler.

5) Seçici Kurul Üyeleri, kişilerin performansını Ek-2’de yer alan değerlendirme belgesine göre yapar.

 

Genel Esaslar

Madde 12-

1) Yarışmalar, Halk Müziği Ses Yarışması içeriğine göre yapılır.

2)Yarışmacılar, her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne öncesi/sonrasında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının yapılması durumda ise yarışmacı/yarışmacılar diskalifiye edilir.

3) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

 

Özel Esaslar

Madde 13-

1) Solo Kadın – Solo Erkek Ses Yarışması;

     a)Bu yarışma, geleneksel Halk müziğinin Türkçe ve Kürtçe türlerine yönelik yapılır. Bu kategoride eserin giriş kısmı olan intro İdarenin takdiri doğrultusunda kısaltılabilir ve eserde tekrar edilen yerlerin bir defa okutulması kuralı uygulanabilir. Bu durum yarışmacılara prova esnasında izah edilecektir.

     b) Geleneksel Halk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya kıtalar arasında gazel, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer alamaz.

    

     c) Değerlendirmede, yöresel kıyafet giyilmesine ve yöresel eser seçimine önem verilir.

     d) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurul üyeleri yetkilidir.

 

Mali Yükümlülükler

Madde 14-

          Katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.

        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME, İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

 

Değerlendirme 

MADDE 15- Bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve hazır bulunuşluk (15 puan) ana başlıkları olmak üzere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur. (Ek- 2)

 

İtirazlar

Madde 16-

1) İtirazlar, ekte yer alan itiraz dilekçeleri (Ek-3) ile Düzenleme Kuruluna yapılır.

2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez.

3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.

4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.

5) İtirazlar, sorumlu yöneticilere yapılır.

6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

 

 

Ödüller

Madde 17-

 1. İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan yarışmacılara başarı belgesi verilir. Ayrıca İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü harici bir ödül de verilebilir.

   

  Ödüller:

  1. Tam Altın ve plaket

  2. Yarım Altın ve plaket

  3. Çeyrek Altın ve plaket

   

   ve İlk üçten sonra sıralamaya girmiş olan ilk 7 kişiye 1.000TL teşvik ödülü verilecektir.

   

 2.  Ödül için yapılan harcamalar Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanır.

 

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 18-

1) Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı; duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin, müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin, sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların, organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların, başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin, Genel Esaslar başlıklı 12’inci maddesinin 2. bendinde belirtilen hususlara aykırı davrananların, yarışma hakları elinden alınır.

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan yarışmacılar 1 (bir) yıl süreyle yarışmaya katılamazlar.

4) Yarışma sonucunda Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BATMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

Madde 19-

 1. Ses Yarışmaları düzenleme,
 2. Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
 3. Sunum-Sunucu hizmeti işi,

4)   Jüri ve puanlama hizmeti,

5)   Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

6)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,

7)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

 

 

Madde 20-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirleri ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

2) Yarışmalar, yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör ve yetkili personel yarışma salonunda hazır bulunacaktır.

3) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

 

Madde 21-

 1. İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama,

3) Yarışmanın duyurulması işlemleri,

 

İl Müdürlüğünün Diğer Yükümlülükleri

Madde 22-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak (radyo,tv,sosyal medya),

2) Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesinin sağlanması,

3) Sahne ve ses düzenini yaptırarak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alınması,

 

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 23-

1) İl Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu;

    Görevleri;

     a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, içeriği açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,

     b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,

     c) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,

     d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

*İdare gerektiğinde teknik şartnamedeki maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.