Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çekim İzni Başvuruları

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan, "Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim  bildirimlerini çekimlerin başlamasından önce çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar..." hükmü gereği; yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri, çekimlerin başlamasından önce çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idare amirliğine iletmek ve başvuru yapmakla yükümlüdür.

     Aynı yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin; çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise,o mahallin bağlı olduğu kamu kurum  ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.

    Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2020 tarihli ve  942936 sayılı yazısına istinaden Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacak yerli çekim izni başvuruları https://cekimizni.ktb.gov.tr  web adresi üzerinde oluşturulan Yerli Çekim Bildirim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

    Yerli Çekim Bildirim Sistemi kullanım kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

    ÇEKİM TARİHİ, ÇEKİM İZNİ BAŞVURU TARİHİNDEN EN AZ 7 GÜN SONRA OLMALIDIR. DAHA ERKEN TARİHE SİSTEM İZİN VERMEMEKTEDİR.

    Başvuru yapılırken çekim yapılması planlanan mekanların net olarak belirtilmesi gerekmektedir.