Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekim İzinleri

  12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.     
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin;  çekimin gerçekleştirileceği mahalin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise,        o mahallin bağlı olduğu kamu kurum  ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.
    İlgili yönetmeliğin 18. maddesi "bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon(TRT) kurumunun veya 3. şahısların yanlızca bu kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakıında uygulanmaz." demektedir.

yerli.film.cekim.izin.formu için tıklayınız.
 
Yabancı Film Çekim İzin Formu için tıklayınız.

Batman Müzesi ve Ören Yerleri Çekim İzin Formu için tıklayınız.

FİLM ÇEKİM İZNİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan, "Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar ... " hükmü gereği; yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin istenilenbilgi ve belgeleri, çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinde çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine iletmek ve başvuru yapmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, yerli film yapımcılarının, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapacakları çekim bildirimlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımızca "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Dolayısıyla yerli film yapımcıları, film çekim izni almak üzere gerekli başvurularını 15 Ocak 2021 tarihi itibariylehttps://cekimizni.ktb.gov.tr adresi üzerinden yapacaktır.

Yabancı film çekimleri için, yerli yapımcılar için oluşturulan çekim bildirim sisteminin panel sayfasında ilgili ilde gerçekleştirilecek yabancı film çekimleri için Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen yabancı film çekim izinleri de ayrıca yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.