Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin ilgili yönetmelik ekindeki dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurarak ekleriyle birlikte Batman  adresinde bulunan  Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.


basit konaklama plaj belgesi.pdf