Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Telif Hakları ile İlgili Başvurular

TELİF HAKKI NEDİR ?

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanatlara ait eserler, sinema eserleri, işlenme ve derlemeleri kapsamaktadır.
Telif hakları konusunda merak ettiğiniz her şeyi bu linki tıklayarak bulabilirsiniz  (T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir

 

ISBN Nedir? Nasıl Alınır?

ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) , dünyanın neresinde yayımlanırsa yayımlansın, bibliyografik künyesi belirli tek bir materyali [kitap, e-kitap, (eğitim amaçlı yayınlanan) CD, DVD, VCD, yazılım vb. ] temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası
bir numaralama sistemidir.
Aşağıdaki linki tıklayarak, ISBN ile ilgili istediğiniz bilgilere ve başvuru sayfasına erişim sağlayabilirsiniz.

https://ekygm.gov.tr/   

 

BANDROL Nedir? Nasıl Alınır ?

Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren
nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketi veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketidir.Sinema ve müzik eserleri, bilgisayar oyunları ile süreli olmayan yayınlar için bandrol uygulaması zorunludur. Bandrol başvurusu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Bandrol-Sistemi-Genel-Bilgi 

 

SERTİFİKA  Nedir? Nasıl Alınır ?

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, fikir ve
sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden Yönetmelikle belirtilen yerlerin, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti
gösterir bir sertifika almaları zorunludur.

Konu ile ilgili tüm bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Sertifika-Sistemi-Genel-Bilgi

Sertifikalandırma işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılır. Sertifika talepleri  e-devlet  uygulaması  sistemi üzerinden  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait ilgili bölümde bulunan telif hakları bölümündeki, e-belge sistemi linki üzerinden yapılmaktadır. Buradan yapılan talep otomatik olarak  Bakanlığımız sistemine girer ve ilgili  İl Müdürlüğünün yetkililerince incelenir. Değerlendirme sonucunda,  yapılan işlemlerde eksik ve hata yoksa, aynı sistem üzerinden ilgiliye bilgi verilerek belge asılları istenir. Belge asılları İl Müdürlüğümüze sertifika talepçisi  tarafından teslim edildiğinde, ilgili İl Müdürlüğünce  e-imzalı  sertifika oluşturulur.  İşlemlerde eksik veya hata varsa talep reddedilir ve sistem üzerinde iade edilerek düzeltilmesi istenir.