Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm İstatistik Sistemi Belgeleri

10. Kalkınma Planında yer alan "İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı" kapsamında, Bakanlığımız tarafından yürütülen "Turizm İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi" çerçevesinde İstatistik Sistemi isimli web tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım ile ülkemizi ziyaret eden turist ve ziyaretçilere ve turizm sektöründeki tesis arzına yönelik üretilen istatistiklerin, daha hızlı, isabetli ve kolay bir şekilde üretilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Elde edilecek veriler, dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan ülkemiz için büyük önem arz eden turizm sektörünün güncel durumunun analiz edilebilmesi ve bu analizler neticesinde ülkemiz turizminin daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Tesisler, hizmet verdikleri (açık oldukları) ayları yazılım üzerinde işaretlemekle, bu bilgiyi güncel tutmakla ve bu aylara ilişkin konaklama istatistiklerini sisteme girmekle yükümlüdürler. Her ayın 1'i ile 10'u arasında, tüm konaklama tesisleri ve kamu misafirhaneleri, bir önceki aya ilişkin tesise misafir giriş ve geceleme verilerini İstatistik Sistemi'ne girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YİGM İstatistik Sistemine giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Bu kapsamda; konaklama tesislerinin ihtiyaç duyacağı dokümanlar aşağıda linklerde bulunmaktadır.

Tesis Kullanıcı Yardım Dokümanı
Bakanlık Belgeli Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu
Belediye Belgeli Tesis ve Kamu Misafirhanesi Kullanıcı Tanımlama Formu