Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BATMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


         Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere
Valilik Makamının 05/09/2019 tarih ve E.718435 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı

Unvan

E-posta

Telefon

Posta Adresi

A s i l / Yedek

 

Mehmet İhsan ASLANLI

İl Kült.ve Turz. Müd.V.

 

mehmet.aslanli.@kultur.gov.tr

 

5326865354

Belde Mah.Barış Bulvarı No: 129 Batman

 

Asil

 

Derya ALAPALA

 

İl Halk Küt. Müd.

 

derya.ilgar@kultur.gov.tr

 

5306378437

Belde Mah. Barış Bulv.No: 129 Batman

 

Asil

 

Mehmet Emin YILMAZ

 

İl Halk.Küt.Müd.Yrd.

 

emin.yilmaz@kultur.gov.

 

5324249649

Belde Mah. Barış Bulv.No: 129 Batman

 

Asil

 

Şehmus GENÇ

 

Müze Müd.V.

 

seyhmus.genc@kultur.gov.tr

 

5336129593

Belde Mah. Barış Bulv.No: 129 Batman

 

Yedek

 

Yakup YILDIZ

 

Şef

 

yakup.yildiz@kultur.gov.tr

 

5324160971

Belde Mah. Barış Bulv.No: 129 Batman

 

Yedek

 

Server ULUSOY

 

Mütercim

 

server.ulusoy@kultur.gov.tr

 

5434101697

Belde Mah. Barış Bulv.No: 129 Batman

 

YedekTelefon  : 0 488  213 90 84

Fax        : 0 488 213 90 82

E-Posta : iktm72@kultur.gov.tr

Adres:    Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

               Kültür Merkezi Binası Belde Mah. Barış Bulvarı No.:129 Batman /Merkez