Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

BATMAN

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 7
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : -
Tarihi Sit Alanı : -

Toplam : 7

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları :
34

GENEL TOPLAM : 41