Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

(Çekim İzni) Yerli Film Yapımcıları Online Başvuru Kılavuzu

YERLİ FİLM YAPIMCILARI ONLİNE BAŞVURU KILAVUZU

         15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "FilmÇekimİzinleri veOrtak Yapımlar Hakkında Yönetmelik’in11'incimaddesinde yer alan"…Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahalin en büyük mülki idari amirliğine yapar..." hükmü gereği yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinden çekim yapacakları mahalin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

            Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Yerli film yapımcıları bildirimlerini http://cekimizni.kulturturizm.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.


İŞLEM SIRASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

İşlem Sırası.pdf

ÖNEMLİ NOT!

       Yerli film yapımcıları, çekim bildirimlerinin onaylanması/kabul edilmesinden sonra çekim bildirim formunu sistem üzerinden indirilebilecektir. “Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahalin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”