Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SERTİFİKA VE KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİNDE “E-TAHSİLAT” KOLAYLIĞI

“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu idarelerinin; yürüttükleri hizmetlere ilişkin başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alması ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunun sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan isteğe bağlı kayıt tescil işlemi ile sertifika işlemi için yapılan başvurular 2018 yılından itibaren e-devlet üzerinden kabul edilmeye başlanmıştır. Söz konusu işlemlere ilişkin başvuruda, başvuru sahipleri işlem ücretinin yatırıldığını gösterir dekontunu tarayıp sisteme aktarmak suretiyle başvurularını tamamlayabilmekteydi.

 

Bakanlığımızda ilk kez Genel Müdürlüğümüzce, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tesis edilen işbirliği sonucunda sertifika ve isteğe bağlı kayıt- tescil hizmetleri E- Tahsilat kapsamına alınmıştır. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde 1 Aralık 2020 itibari ile e- tahsilata geçilmiştir, sertifika işlemlerinde ise 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçilecektir, böylece başvuru sahibi vatandaşlarımızdan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenmeksizin işlemler daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilecektir.