Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MAKALE YARIŞMASI

KATILIM ŞARTLARI

​Yarışma sadece üniversitelerin sağlık veya turizmle ilgili lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır.

Yarışmaya Türkiye Sağlık Turizmi Derneği yönetim kurulu ve genel kurulu üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamaz.

Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 Her katılımcı yarışmaya en fazla bir makale ile katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.   Toplu çalışmalarla da yarışmaya iştirak edilebilir. Bu durumda bu çalışma ortak yapılmış sayılacaktır. Bu tür çalışmalarda yarışma katılımcısı çalışmayı bir kişi ise, aday diğer imza sahiplerinin yazılı onayını, ekli (Ek-2) “Makale Yarışması Kimlik Bilgi Formu” ile aynı dosyanın içine ekleyecektir.

 Yarışmaya katılanlar buşartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen makalelerin (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesinde aykırıları tespit edildiği takdirde yarışma dışı bırakılacaktır.
 Yarışma sonrasında ödüle veya mansiyona layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa, alınan ödül veya mansiyon iptal edilir; eğer verilmişse, geri alınır. Bu iptal durumu, diğer yarışmacılara herhangi bir hak doğurmaz.

  MAKALEDE ARANACAK KOŞULLAR:
  Yarışmaya gönderilecek makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile Word ortamında en fazla 10, en az 2 sayfa yazılmış olmalıdır.  
 Gönderilen her makalenin ilk sayfasında sadece makale ismi ve  makale yazarının ismi yer almalıdır.   Kaynakça belirtilmesi mecburidir. Kaynakça makale sayfa sayısına dâhil edilmeyecektir. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLİŞİ:  
 Katılımcılar eserine ilişik olarak (Ek-1) “Makale Yarışması Katılım Formu” ile 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde makale  özetini göndermelidir.  
 Ekli (Ek-2) “Makale Yarışması Kimlik Bilgi Formu” eksiksiz doldurularak, son bir ay içerisinde alınmış öğrenim durum belgeleriyle aynı dosyanın içerisinde gönderilmelidir, gönderilen maillere yazarın isim/isimleri yazılmalıdır.   Makaleler web ortamında yarışmanın aşağıda belirtilen mail adresine gönderilmelidir.
 Makaleler, en geç 27.10.2014 tarihine kadar teslim edilmelidir. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek makaleler yarışmada değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
stdmakaleyarismasi@gmail.com