Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmetleri Sunumu

Ek:2

              T.C.             

BATMAN VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO 

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Belgesel, Film, Fotoğraf ve kamera çekimleri

Konuya ilişkin müracaat dilekçesi, konuya ilişkin senaryo ve çalışma planı

1-7 gün arası

2

Mevzi plan ve arazi üzerinde yapılacak inşaat faaliyetleri ile ilgili görüş belirlemek için uzman raporunun hazırlanması

Konuya ilişkin müracaat dilekçesi veya ilgili kurumdan gönderilen resmi yazıya istinaden

7 gün ile 1 ay arası

3

Değişik türde basılan kitap ve diğer süreli yayınlarla ilgili istenilen bandrol ve ISBN numarasının temini

Konuya ilişkin müracaat dilekçesi, konuya ilişkin formun düzenlenmesi, örnek kitap ve süreli yayının ibraz edilmesi ile belirlenen harcın bankaya yatırıldığına dair dekontun istenmesi

1-7 gün arası

4

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma yasasına istinaden Tarihi Eser Koleksiyonerliği belgesi, define Arama Ruhsatı ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasında belirtilen matbaa, kırtasiye ve dijital materyal satımı yapan işletmecilere verilmesi gereken sertifika İstenmesi   

 

 

Konuya İlişkin Müracaat dilekçesi ile yasa ve yönetmeliklerde belirlenen diğer belgelerin temin edilerek dilekçeye eklenmesi ve istenilen harcın bankaya yatırıldıktan sonra dekontun ibraz edilmesi

7 gün ile 1 ay

arası

5

Sosyal ve Kültürel etkinliklerin ifası için salon tahsis işlemleri

Konuya ilişkin müracaat dilekçesi ve etkinlik planı ile salon kirasının bankaya yatırıldığına dair dekont 

1 ile 7 gün arası

6

İlimiz ile ilgili bastırılan tanıtım materyallerinin istenmesine cevap vermek

Konuya ilişkin dilekçe veya elektronik posta (e-mail)

1 ile 7 gün arası

 

 

 

7

(MÜZE KART) Müzelere giriş kartının çıkarılması için yapılan müracaatların değerlendirilmesi

Konuya ilişkin müracaat dilekçesi ile nüfus cüzdan fotokopisi alınarak müze kart vermeye yetkili Müze Müdürlüklerine Yönlendirilmesi

1 ile 7 gün arası

8

 

Turizm işletme belgeli ajandalar ile tur operatörleri ve Sinema Salonları ile belgeli otellerin denetlenmesi

 

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün mevzuatına uygun faaliyetlerde bulunup bulunulmadığı konusunda periyodik olarak denetimler yapılmaktadır.

Yıl içinde 4 kez denetim tekrarlanmaktadır.

 9
 Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
 
Yerel Yönetimler için:
1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım
talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program).
3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.).
4-Mülki idare amirliğinden (Valilik, Kaymakamlık) alınan izin belgesi.
5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni İzin Belgesi ve Etkinlik Programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
 
Dernek ve Vakıflar için:
1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2-Kuruluş Sözleşmesi, Senedi veya Tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir).
3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program).
4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.).
5-Mülki İdare Amirliğinden (Valilik, Kaymakamlık) alınan İzin Belgesi.
6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni İzin Belgesi ve Etkinlik Programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
 
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz (30) gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
 
Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlik ile ilgili bilgi, belge ve her türlü dökümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir (1) ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

                                                                               

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:  İsim   : Burçin YILMAZ     

Unvan                               : Şube Müdürü

Adres                                : Belde Mah. Barış Bulvarı No:129 Kültür Merkezi/ BATMAN

Tel                                     : (0488) 213 90 84

Fax                                    : (488) 213 90 82

E-Mail                                : iktm72@kultur.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri                                                        

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                   Üçüncü Müracaat Yeri: Batman Valiliği

İsim            : Mehmet İhsan ASLANLI                          İsim     : Ertuğ Şevket AKSOY

Unvan        : İl Müdür V.                                               Unvan : Vali Yardımcısı

Adres         : Belde Mah. Barış Bulvarı No:129          Adres  : Hükümet Konağı/BATMAN      

                     Kültür Merkezi/BATMAN                        Tel        : (0488) 212 18 47

Tel              : (0488) 213 90 84                                      Faks     : (0488) 213 51 13

Faks           : (0488) 213 90 82                                      

E-Mail        : iktm72@kultur.gov.tr